Nieuws van Sunvest

Op 14 mei 2020 heeft Sunvest de aanbesteding van de gemeente Maastricht gewonnen voor de aanleg van een zonneweide op het Lanakerveld van ongeveer 41 hectare.

De grond is in eigendom van Gemeente Maastricht en zal in erfpacht worden gegeven na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. Het projectgebied wordt omgeven door een Belgisch industrieterrein, landbouwgebieden en een spoorlijn. Ten noordwesten van waar het zonnepark gepland is zal in de gemeente Lanaken afgravingen gaan plaatsvinden waarna een industriegebied zal worden ontwikkeld op het verlaagde terrein. Het projectgebied beslaat 41 hectare waarvan maximaal 32 hectare zal worden bedekt.

Na de aanbesteding is Sunvest in gesprek gegaan met diverse partijen en met omwonenden om het ontwerp te verbeteren. Hieronder in de afbeeldingen is een impressie weergegeven van het aangepaste plan.

Door omwonenden is aangegeven dat het wenselijk is om wat te doen aan het storende zicht op de Belgische industrie. Daarom wordt er door de Gemeente Maastricht, de Gemeente Lanaken en Sunvest nauw samengewerkt om aan de Nederlandse zijde van de landsgrens een brede groenzone te ontwikkelen met bomen die voor een visuele afscherming zorgen van de Belgische industrie. Tevens voorzien we in het ontwerp diverse ecologische maatregelen om de impact op het leefgebied van beschermde diersoorten in de omgeving te mitigeren.

Sunvest heeft een omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijziging ontvangen. De SDE++ subsidieaanvraag is ingediend.

 

Bron: https://sunvest.nl/zonnepark-lanakerveld/